ΠΓΕ Θαψανά

ΠΓΕ Θαψανά

Τύποι Κρασιών

Η οριοθετημένη περιοχή για την παραγωγή των οίνων ΠΓΕ Θαψανά περιλαμβάνει την περιοχή των Λευκών του Δήμου Πάρου στις Κυκλάδες.

Ο αμπελώνας της ζώνης βρίσκεται στο κέντρο του νησιού σε υψόμετρο από 400 έως 600 μέτρα. Το μεσοκλίμα της περιοχής χαρακτηρίζεται ως μεσογειακό με χαμηλότερες μέσες τιμές θερμοκρασίας από το υπόλοιπο νησί λόγω του μεγαλύτερου υψομέτρου. Οι υψηλές καλοκαιρινές θερμοκρασίες μετριάζονται από τα δροσερά μελτέμια που φυσούν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Οι πιο σημαντικές ποικιλίες είναι η λευκή Μονεμβασιά και η ερυθρή Μανδηλαριά, ενώ και το Ασύρτικο κερδίζει συνεχώς έδαφος στον αμπελώνα.

Ποικιλίες

Λευκοί Οίνοι

Max 70% Μονεμβασιά και το υπόλοιπο από τις επιτρεπόμενες και συνιστώμενες λευκές ποικιλίες όπως το Ασύρτικο.

Ερυθροί Οίνοι

Tουλάχιστον 60% Μανδηλαριά και το υπόλοιπο από τον μεγάλο αριθμό επιτρεπόμενων και συνιστώμενων ερυθρών ποικιλιών.