ΠΓΕ Μαντζαβινάτα

ΠΓΕ Μαντζαβινάτα

Τύποι Κρασιών

Η οριοθετημένη περιοχή για την παραγωγή των οίνων ΠΓΕ Μαντζαβινάτα περιλαμβάνει την περιοχή Μαντζαβινάτων Κατωγής, στην Παλική, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Κεφαλλονιάς. Το όνομα της ζώνης σημαίνει «φαγητό μετά οινοποσίας». Το κλίμα είναι ήπιο μεσογειακό και αρκετά υγρό λόγω του υψηλού ποσοστού βροχοπτώσεων.

Σημαντικό ρόλο στη ζώνη έχουν οι τοπικές λευκές και ερυθρές ποικιλίες.

Ποικιλίες

Λευκοί Οίνοι

Tουλάχιστον 25% Τσαούσι
τουλάχιστον 40% Γουστολίδι
τουλάχιστον 10% Μοσχατέλλα και το υπόλοιπο από άλλες συνιστώμενες και επιτρεπόμενες λευκές ποικιλίες

Ερυθροί Οίνοι

Tουλάχιστον 40% Θειακό
τουλάχιστον 15% Αρακλινό και το υπόλοιπο από άλλες συνιστώμενες και επιτρεπόμενες λευκές ποικιλίες

Ροζέ οίνοι

Tουλάχιστον 20% Θειακό
τουλάχιστον 25% Γουστολίδι
τουλάχιστον 10% Τσαούσι και το υπόλοιπο από άλλες συνιστώμενες και επιτρεπόμενες λευκές ποικιλίες