ΠΓΕ Βερντέα
Ονομασία Κατά Παράδοση Ζακύνθου

ΠΓΕ Βερντέα
Ονομασία Κατά Παράδοση Ζακύνθου

Τύποι Κρασιών

Η οριοθετημένη περιοχή για την παραγωγή των οίνων ΠΓΕ Βερντέα περιλαμβάνει όλες τις περιοχές του νησιού της Ζακύνθου. Το όνομα Βερντπεα πιθανολογείται ότι προέρχεται από την λέξη verde που σημαίνει πράσινο καθώς για την παραγωγή του κρασιού αναμιγνύονταν και ώριμα αλλά και πράσινα (άγουρα) σταφύλια. Το κλίμα είναι μεσογειακό με υψηλό ποσοστό υγρασίας

Τα κρασιά παράγονται μόνο από λευκές ποικιλίες με σημαντικότερη το Σκιαδόπουλο. Οι παραδοσιακές Βερντέες είχαν υψηλό αλκοολικό τίτλο και επίπεδα οξύτητας, ωρίμαζαν σε βαρέλια για μεγάλο χρονικό διάστημα αποκτώντας οξειδωτικό στυλ με έντονα ξηροκαρπάτα στοιχεία. Τα σύγχρονα κρασιά δεν εμφανίζουν συχνά αντίστοιχο οξειδωτικό χαρακτήρα και είναι πιο μοντέρνα σε στυλ.

Ποικιλίες

Λευκοί Οίνοι

τουλάχιστον 50% Σκιαδόπουλο και το υπόλοιπο του χαρμανιού από επιτρεπόμενες και συνιστώμενες ποικιλίες όπως ο Κακοτρύγης
η Ρομπόλα
το Γουστολίδι
ο Παύλος και
η Μοσχατέλλα
Συνολικά στο χαρμάνι μπορούν να συμμετέχουν μέχρι 16 ποικιλίες.